Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Thông báo

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Quảng cáo

Khảo sát mức độ hài lòng

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG AN MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Xin ông (bà) vui lòng đánh giá mức độ hài lòng của mình về tinh thần trách nhiệm và chất lượng giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức bằng cách đánh dấu “X” vào những ô dưới đây; Thông tin cung cấp sẽ được giữ bí mật; Ông/bà không phải ghi tên mình.


1 - Ông (bà) vui lòng cho biết đã liên hệ để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nào dưới đây:


2 - Ông (bà) vui lòng đánh giá về năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức khi ông (bà) liên hệ giải quyết công việc:
3 - Ông (bà) vui lòng cho biết thời gian giải quyết công việc của ông (bà) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
4 - Ông (bà) vui lòng đánh giá chung về chất lượng giải quyết dịch vụ hành chính khi ông (bà) có yêu cầu:


Xin chân thành cảm ơn ý kiến đánh giá của ông (bà)!

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN MỸ - THÀNH PHỐ TAM KỲ - TỈNH QUẢNG NAM
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Phường An Mỹ,Tp Tam Kỳ - Điện thoại: 0235.3851350
Địa chỉ: 114 Nguyễn Thái Học - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập